Η ταυτότητά μας

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2015.

Περισσότερα

Οι σκοποί μας

Ο βασικός σκοπός του ΚΕΑΕ είναι η χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες
μέσα από μια διαδικασία δημόσιων προσκλήσεων προς νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές
κατόχους διδακτορικών τίτλων για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

Περισσότερα