Ακαδημαϊκό Συμβούλιο

Τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του ΚΕΑΕ για τις χρονιές 2015-2018 είναι τα εξής:

Joanna Bourke, Καθηγήτρια Ιστορίας στο Birkbeck College του London University. Μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας.

Stefan Collini, Καθηγητής Διανοητικής Ιστορίας και Αγγλικής Λογοτεχνίας στο University of Cambridge.

Gurol Irzik, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Sabanci University στην Κωνσταντινούπολη.

Jürgen Renn, Καθηγητής στο Freie University Berlin και Διευθυντής του Max Planck Institute for the History of Knowledge στο Βερολίνο.

Katja Sporn, Διευθύντρια του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αθήνας.