Έρευνες

2022

The Social World, Diversity, Institutions and Values
Σταυρίδης Σταύρος, Στριγκλόγιαννης Σέργιος, Καρυστιναίου-Ευθυμιάτου Ερνεστίνα
Tίτλος Έρευνας
«Η αρχιτεκτονική ως ποίηση στην καθημερινή ζωή: Οι χώροι και οι χρόνοι του καθημερινού μέσα από το αρχείο της Άννης Βρυχέα»
The Study of the Human Past
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης, Μητρόπουλος Γιώργος
Tίτλος Έρευνας
«Ελληνίδες matronae: Η παρουσία και η απεικόνιση της γυναίκας στον δημόσιο βίο της Ελλάδας κατά την αυτοκρατορική περίοδο (1ος – 3ος αι. μ.Χ.)»
The Study of the Human Past
Λεπίδα Στυλιανή
Tίτλος Έρευνας
«Μοναστηριακή οικονομία και γαιοκτησία στη μετά-δήμευση εποχή (1568-1700): Οικονομική διαχείριση και γαιοκτησία της Μονής Μεγάλου Μετεώρου»
The Social World, Diversity, Institutions and Values
Κόρος Δημήτρης
Tίτλος Έρευνας
«Έκτακτη δικαιοσύνη και εγκληματοποίηση της παράνομης εισόδου: μια προσέγγιση από την άποψη της εγκληματολογίας των συνόρων»
Cultures and Cultural Production
Δημηρούλη Φωτεινή
Tίτλος Έρευνας
«Οι Ψηφιακές Επιβιώσεις των Μεγάλων Ποιητών: Το Παράδειγμα του Κ.Π. Καβάφη»

Tίτλος Έρευνας
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 7ης Δημόσιας Πρόσκλησης για χρηματοδότηση ερευνών το έτος 2022
Tίτλος Έρευνας
Workshop: Academic Publications in a “phygital” world: new challenges for authors, publishers, readers
Tίτλος Έρευνας
Κοινοποίηση Πρόσκλησης – 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821: Οι βιβλιοθήκες ως φορείς διάσωσης, μνήμης και εκπαίδευσης
Tίτλος Έρευνας
Συνέδριο “New Dimensions of 1821”
Tίτλος Έρευνας
Greece and Norway: European center, periphery or it’s complicated? – Call for Papers