Σεμινάρια – Διαλέξεις

Συναντήσεις – Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

In-between meeting of the European Society for the History of Science (ESHS)

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) συμμετέχει στη διοργάνωση της συνάντησης της European Society for the History of Science (ESHS), στην οποία κεντρικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει “Η ιστορία της επιστήμης και οι ανθρωπιστικές επιστήμες”.

Click here for more.

CERN History Days

Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνία με το European Organization for Nuclear Research (CERN), η οποία προβλέπει την από κοινού προώθηση της έρευνας σε επιμέρους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (όπως για παράδειγμα ιστορία της επιστήμης, επιστημολογία, κοινωνιολογία των επιστημών κ.τ.λ.) μέσα από κοινά ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια, το ΚΕΑΕ θα συνεργαστεί με το CERN στο πλαίσιο ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος με στόχο τη συγγραφή της ιστορίας του CERN και προς αυτό τον σκοπό θα λάβει μέρος στο συνέδριο CERN History Days (1-2 Φεβρουαρίου 2018 στην έδρα του CERN στη Γενεύη).

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση, εδώ.