ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ταυτότητα του Κέντρου

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2015. Ο βασικός σκοπός του ΚΕΑΕ είναι η χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσα από μια διαδικασία δημόσιων προσκλήσεων προς νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές κατόχους διδακτορικών τίτλων για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογούνται από ειδικούς επιστήμονες του κάθε πεδίου που εργάζονται σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή άλλων χωρών.

Συνακόλουθα, το ΚΕΑΕ έχει ως στόχους, μεταξύ άλλων, τη διατύπωση μιας ατζέντας για την πολυσχιδή σημασία των ανθρωπιστικών επιστημών, τη διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης για τα αποτελέσματα των ερευνών αλλά και την περαιτέρω διάδοση και διάχυσή τους προς την επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων, τη δημιουργία ενός χώρου για την ανάδειξη νέων ερευνητικών τάσεων και θεωρητικών αναζητήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σημαντική δραστηριότητα του ΚΕΑΕ είναι η επικοινωνία και η συνεργασία με αντίστοιχα Κέντρα και Ιδρύματα διεθνώς με στόχο την ανταλλαγή υποτρόφων, τη συνδιοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Η δομή του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γενική Συνέλευση, η οποία έχει τη νομική ευθύνη του Κέντρου.

Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει, μαζί με τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου μία φορά το χρόνο, συζητάει τις γενικές κατευθύνσεις της έρευνας, προτείνει νέες συνεργασίες με άλλα Κέντρα, εγκρίνει τις προτάσεις προς χρηματοδότηση και τον προϋπολογισμό.

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του Κέντρου, εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κ.ά.

Υπεύθυνη Διοικητικής Οργάνωσης και Επιστημονικής Γραμματείας: Δρ. Δέσποινα Βαλατσού

Η Δρ. Δέσποινα Βαλατσού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία με ειδίκευση στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώτο πτυχίο, 1998) και Digital Media στο Πανεπιστήμιο του Sussex στην Αγγλία (Master of Arts, 2000). Πήρε το διδακτορικό της με τίτλο «Ανάδυση νέων μνημονικών τόπων στο διαδίκτυο» το 2014 από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα εξής: ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες (digital humanities), ψηφιακή ιστορία (digital history), δημόσια ιστορία και πληθοπορισμός (crowdsourcing), σπουδές της μνήμης. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Βοηθός Γραμματείας: Αθηνά Μποζίκα

Η Αθηνά Μποζίκα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Στο πλαίσιο της εργασίας της στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες απασχολείται και ερευνητικά στο Πρόγραμμα “Η Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο”. Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικα.