Research Centre for the Humanities (RCH)
EN / ΕΛ
Research Centre for the Humanities (RCH)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 1821

Εκπαιδευτική Δράση

«Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση του 1821;» – Μια σχολική δράση τοπικής ιστορίας

Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 έχει σχεδιάσει και πραγματοποιεί ήδη από το 2018 εκπαιδευτική δράση τοπικής ιστορίας με τίτλο «Πώς θυμόμαστε το 1821;». Η δράση προσκαλεί μαθήτριες και μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου να μελετήσουν «πώς θυμόμαστε» το παρελθόν και να εξοικειωθούν με τη δουλειά του ιστορικού, του ερευνητή και του αρχειονόμου.

 

Λίγα λόγια για το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»

Το ερευνητικό πρόγραμμα βασίζεται σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει διαφορετικού τύπου αρχειακό υλικό (έγγραφα, έργα τέχνης, αρχεία ήχου) για όψεις της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το υλικό αυτό, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Συλλογές όλης της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος τεκμηριώνεται επιστημονικά, φωτογραφίζεται και καταχωρείται σε μια βάση δεδομένων. Μία σειρά λέξεων-κλειδιών, επιτρέπει εύκολη αναζήτηση στα τεκμήρια της βάσης.

Πέρα από τον τεράστιο όγκο υλικού που είναι διαθέσιμο στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, το ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» προσφέρει επίσης μία ψηφιακή βιβλιοθήκη για θέματα της καθημερινής ζωής αλλά και «ψηφιακά εκθέματα» που θα στηρίζουν εκπαιδευτικές προτάσεις.

 

Περιγραφή της σχολικής δράσης

Στόχος της δράσης είναι να εντοπιστούν στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται η σχολική μονάδα υλικά τεκμήρια που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821: μνημεία και ηρώα, δρόμοι, πλατείες, βιβλία, αντικείμενα τέχνης, κ.ά.

Στη συνέχεια, οι σχολικές ομάδες καλούνται να πραγματοποιήσουν έρευνα για τα υλικά τεκμήρια που εντόπισαν και να καταγράψουν τα στοιχεία σε μια ειδική ψηφιακή φόρμα διαδικτυακά.

Αναλυτικά:

Γινόμαστε ερευνητές

 • Κάθε τάξη που επιθυμεί να πάρει μέρος στη δράση, θα πρέπει να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα Δελτία Ερευνητή.
 • Θέτουμε στην τάξη το ερώτημα «Πού βασίζονται οι ιστορικοί για να γράψουν Ιστορία;».
 • Ζητάμε να μας πουν οι μαθητές μας ποιο είναι ένα μουσείο που επισκέφθηκαν, με το σχολείο ή τους γονείς τους.
 • Μιλάμε για τις ιστορίες που μας αφηγούνται τα εκθέματα.
 • Θυμίζουμε τις βιβλιοθήκες: έχουν πάει στη σχολική ή τη δημοτική βιβλιοθήκη να ψάξουν ένα βιβλίο;
 • Στις βιβλιοθήκες υπάρχουν βιβλία που γράφτηκαν στην εποχή που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε (αν πρόκειται για τους τελευταίους 4 αιώνες).
 • Υπάρχουν όμως και αρχεία, όπου φυλάγονται έγγραφα παλιά, που κι αυτά περιέχουν πληροφορίες για πρόσωπα που έζησαν παλιά και είχαν θέσεις ευθύνης στη διοίκηση, στο στρατό, στην Εκκλησία.
 • Έχουμε κι άλλους τρόπους να θυμόμαστε το παρελθόν με «σημάδια» που βάζουμε στο δημόσιο χώρο: αγάλματα σε πλατείες, ονόματα δρόμων, μνημεία πεσόντων.

 

Συμπληρώνουμε το Δελτίο

 • Συζητάμε για την πόλη ή την ευρύτερη περιοχή που ζουν οι μαθητές: υπάρχουν μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία; Υπάρχουν μνημεία, πλατείες, δρόμοι που θυμίζουν την Ελληνική Επανάσταση του 1821;
 • Βοηθούμε στους μαθητές να διαλέξουν ένα τεκμήριο ή μνημείο που βρίσκεται στη γειτονιά του σχολείου και σε άλλα σημεία της πόλης, ή στο κοντινό μουσείο ή βιβλιοθήκη, από δυο τρία που θα τους προτείνουμε.
 • Οργανώνουμε μία επιτόπια επίσκεψη, βγάζουμε φωτογραφίες, συζητάμε στην τάξη για τα ευρήματά μας.
 • Μελετάμε προσεκτικά το Δελτίο Ερευνητή, συζητάμε και εξηγούμε τα πεδία.
 • Συμπληρώνουμε το Δελτίο Ερευνητή αναζητώντας πρόσθετες πληροφορίες για να συντάξουμε την «περιγραφή».

Για παραδείγματα συμπληρωμένων δελτίων δείτε εδώ.

 

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς

1. Πηγαίνετε στη σελίδα http://1821.digitalarchive.gr/schools/submit/.

2. Εφόσον συμπληρώσετε και αποστείλετε τη φόρμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ξανά τα στοιχεία. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε σίγουροι/σίγουρες ότι έχετε συμπληρώσει σωστά τη φόρμα πριν επιλέξετε αποστολή. Σας προτείνουμε να συμπληρώσετε πρώτα τα στοιχεία σε ένα απλό αρχείο word. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δουλέψετε διαδικτυακά, μπορείτε απλά να συμπληρώσετε την ίδια φόρμα σε μορφή word και να την αποστείλετε στο φορέα υλοποίησης.

3. Παραδείγματα για τη συμπλήρωση της φόρμας, θα βρείτε εδώ.

 

Δημοσιοποίηση του έργου

Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής δράσης, η ερευνητική ομάδα του προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», συλλέγει τα αποτελέσματα και τα μεταφορτώνει σε μια ψηφιακή εφαρμογή, ανοικτή σε όλους τους επισκέπτες. Εκεί παρουσιάζονται τα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση και τα αποτελέσματα του έργου μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση τοπικής ιστορίας, προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν μαζί μας. Με χαρά θα απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και θα συνεργαστούμε για τη διευκόλυνση του έργου σας.

Υπεύθυνη σχεδιασμού δράσης: Δρ. Ιουλία Πεντάζου – pentazou@yahoo.com

Παρουσίαση-Εφαρμογή δράσης: Δρ. Δέσποινα Βαλατσού – dvalatsou@rchumanities.gr

Τεχνική Υποστήριξη: Αθηνά Μποζίκα – 210 3640424, abozika@rchumanities.gr1821@rchumanities.gr

 


Έγκριση εκπαιδευτικής δράσης από το ΥΠΠΑΙΘ