Έρευνες

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ανακοινώνει τα ερευνητικά αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτεί δημοσιεύοντας στον ιστότοπό του την πορεία των εργασιών καθώς και τις τελικές εκθέσεις της κάθε έρευνας. Αναρτώνται επίσης σύντομα βιογραφικά των ερευνητριών και των ερευνητών καθώς και οι περιλήψεις των προτάσεών τους που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση.

2019

The Study of the Human Past
Ilicak Şükrü
Tίτλος Έρευνας
«Μια εξέταση των πολιτικών των Αλβανών στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1826)»
The Study of the Human Past
Κονάρης Μιχάλης
Tίτλος Έρευνας
«Η Ελλάδα μέσα από Αμερικάνικα μάτια. Αναπαραστάσεις της Αρχαίας Ελλάδας στην Αμερικανική Ιστοριογραφία του 19ου αιώνα»
The Study of the Human Past
Λεκάκης Στέλιος
Tίτλος Έρευνας
«Η Αρχαιολογία στο μέτωπο. Πολιτιστική πολιτική και αρχαιολογικά έργα στη γη της Ιωνίας (1919-1922)»
The Human Mind and Its Complexity
Μαρτζούκου Μαρία
Tίτλος Έρευνας
«Μπορεί η προσωδία να βοηθήσει ασθενείς με μη ρέουσα αφασία να επανακτήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες;»
The Social World, Diversity, Institutions and Values
Μπαλαμπανίδης Δημήτρης, Πέττας Δημήτρης, Παπατζανή Εύα
Tίτλος Έρευνας
«Χωρο-κοινωνικές επιπτώσεις της Airbnb βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων στην πόλη της Αθήνας»
The Study of the Human Past
Μπέτας Θανάσης
Tίτλος Έρευνας
«Τσιγάρα με φίλτρο… Επιχειρηματικές στρατηγικές, τεχνολογικές αλλαγές και οργανωτικές καινοτομίες στην ελληνική βιομηχανία τσιγάρων, 1945-1973»
Cultures and Cultural Production
Ρίκου Ελπίδα, Κωνσταντίνου Κατερίνα
Tίτλος Έρευνας
«Καλλιτεχνική έρευνα στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1990 ως τα χρόνια της κρίσης»
Cultures and Cultural Production
Χατζηπροκοπίου Μάριος, Τσιμπιρίδου Φωτεινή
Tίτλος Έρευνας
«Επιτελώντας την Ασούρα στον Πειραιά: Προς μια σιιτική ποιητική ‘πολιτισμικής οικειότητας’ με ελληνικές ενσώματες πρακτικές πίστης»

2018

The Study of the Human Past
Γκοτσίνας Κωνσταντίνος
Tίτλος Έρευνας
«Ένα τελευταίο ποτήρι; Αλκοόλ και αντιαλκοολισμός στην Ελλάδα (1870-1940)»
Cultures and Cultural Production
Ηροδότου Κωνσταντίνος
Tίτλος Έρευνας
«Αδαμάντιος Κοραής – Προς μια διανοητική βιογραφία: Το ιατρικό του έργο»