Έρευνες

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ανακοινώνει τα ερευνητικά αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτεί δημοσιεύοντας στον ιστότοπό του την πορεία των εργασιών καθώς και τις τελικές εκθέσεις της κάθε έρευνας. Αναρτώνται επίσης σύντομα βιογραφικά των ερευνητριών και των ερευνητών καθώς και οι περιλήψεις των προτάσεών τους που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση.

2021

The Social World, Diversity, Institutions and Values
Taşkın Burcu, Özer Utku
Tίτλος Έρευνας
«Πολιτικά Δικαιώματα και Συμπεριφορά των μη Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στην Τουρκία λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή πολιτική πόλωση»
The Study of the Human Past
Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα
Tίτλος Έρευνας
«To μέλλον ως πεδίο διεκδίκησης: ελληνορθόδοξα παιδιά πρόσφυγες και δημογραφική μηχανική στα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1914-1922)»
The Study of the Human Past
Βλάχος Γιώργος Λ.
Tίτλος Έρευνας
«Ένα Περιβάλλον σε Μετάβαση: Τα τενάγη των Φιλίππων και η αποξήρανσή τους, 1913-1940»
The Study of the Human Past
Καμούζης Δημήτρης, Μηνασίδης Χαράλαμπος, Μακρής Αλέξανδρος
Tίτλος Έρευνας
«Έλληνες Στρατιώτες, Πόλεμος και Τραύμα: Η Μικρασιατική Εκστρατεία και οι Επιπτώσεις μιας Οδυνηρής Εμπειρίας»
The Study of the Human Past
Κατόπη Σοφία
Tίτλος Έρευνας
«Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στις τύχες των βενετικών μνημείων στην Κρήτη κατά το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα»
Cultures and Cultural Production
Παπαδέλης Γιώργος, Οικονόμου Δημήτρης
Tίτλος Έρευνας
«Συνθέτοντας μουσική για χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων: Αναθεωρώντας βασικές αρχές της μουσικής σύνθεσης και της ενορχήστρωσης»
Cultures and Cultural Production
Τενεκετζής Αλέξανδρος
Tίτλος Έρευνας
«Η μνήμη του Υπαρκτού Σοσιαλισμού στη Γερμανία 30 χρόνια μετά: Η πολιτική εκθέσεων του Γερμανικού Ιστορικού Μουσείου και η διαχείριση των δημόσιων μνημείων της πρώην Ανατολικής Γερμανίας»

2020

The Study of the Human Past
Βασιλειάδου Δήμητρα
Tίτλος Έρευνας
«To ανθρώπινο ράγισμα: Σεξουαλικά εγκλήματα στη μεσοπολεμική Ελλάδα»
Cultures and Cultural Production
Κολοκυθά Χαρά
Tίτλος Έρευνας
«′Le Génie du Nord′ και Κοσμοπολιτισμός: Μία εναλλακτική θεώρηση της πολιτισμικής ιστορίας της δυτικής Ευρώπης του Μεσοπολέμου»
The Social World, Diversity, Institutions and Values
Κουρούτζας Χρήστος, Τρουμπέτα Σεβαστή, Παρασκευόπουλος Δημήτρης
Tίτλος Έρευνας
«Οικογενειακή Επανένωση Μετά Θάνατον – Οι Νεκροί Περάτες Συνόρων ως “Βιολογικοί Θανατο-πολίτες”»