Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΑΕ είναι τα εξής:

Κώστας Γαβρόγλου, Πρόεδρος (*)

Άντα Διάλλα, Γραμματέας και εκτελούσα χρέη Προέδρου

Μέλη 

Μάρω Γερμανού (Καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Κατερίνα Καρακάση (Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Καλλιρρόη Λινάρδου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών)

Μυρτώ Μαλούτα (Λέκτορας Ελληνικής Παπυρολογίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

 

(*) Απέχει από τα καθήκοντά του από τις 5/11/2016