ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΑΕ είναι τα εξής:

Πρόεδρος : Άντα Διάλλα, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Γραμματέας : Μάρω Γερμανού, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ταμίας : Ελένη Γούστη-Σταμπόγλη, Ιστορικός, Εκδότρια

Μέλος : Καλλιρρόη Λινάρδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Μέλος : Μυρτώ Μαλούτα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνικής Παπυρολογίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο