Επικοινωνία

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Μανδροκλέους 26

11745 Νέος Κόσμος

Αθήνα, Ελλάδα

τηλ. 2103640424

email: info@rchumanities.gr

website: www.rchumanities.gr