ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 1821

Χρηματοδότηση του Προγράμματος

Crowdfunding ACT4Greece

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο πλαίσιο του ερευνητικού του προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», υποστηρίζεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του προγράμματος Act4Greece.

act4greece_small ETE_Logo_GR

Το Πρόγραμμα εντάχθηκε το 2016 στην πλατφόρμα crowdfunding ACT4Greece της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και συγκεκριμένα στον τομέα δράσης «Έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση». Εξασφαλίστηκε έτσι η πρώτη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Από την πρώτη φάση του Act4Greece συγκεντρώθηκαν €64.317.

Η Επιστημονική Επιτροπή σε συνεννόηση με την Τράπεζα οργάνωσε την δεύτερη φάση του εράνου ανοίγοντας ξανά την πλατφόρμα crowdfunding για το διάστημα από τον Οκτώβριο 2017 έως και τον Απρίλιο 2018. Από την δεύτερη φάση συγκεντρώθηκε το ποσό των €9.610.

 

 

Ίδιοι πόροι

Το ΚΕΑΕ συμβάλλει με την χρηματοδότηση μέρους των πρωτότυπων Ερευνών καθ’όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

 

 

Χρηματοδότηση από άλλους φορείς ή/και φυσικά πρόσωπα

Το Πρόγραμμα είναι πολυετές και πολυεπίπεδο και ως τέτοιο έχει ανάγκη τη συνεχή στήριξη α) από μεγάλα κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας που έχουν ως στρατηγικό και οργανικό τους σκοπό να υποστηρίξουν προσπάθειες και πρωτοβουλίες με ερευνητικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά και β) από άλλους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς καθώς και γ) από φυσικά πρόσωπα.

Μέχρι στιγμής, το Πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει οικονομική στήριξη από τoυς εξής:

 

Χρυσοί Χορηγοί:

 

Χάλκινοι Χορηγοί:

 


Υποστηρικτές (με αλφαβητική σειρά):