Ημερίδες – Συνέδρια – Σεμινάρια

Ημερίδες – Συνέδρια – Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Greece and Norway: European center, periphery or it’s complicated? - Call for Papers

Workshop: Αcademic Publications in a “phygital” world: new challenges for authors, publishers, readers

The RCH’s Digital Library team aims to explore new tendencies in digital publishing, with specific concern about the accessibility to high quality publishing for younger academics.

We wish to share our thoughts about expanding the limits of an academic publication by taking advantage of the new possibilities unfolding in a digital environment. The aim is to discuss best practices and standards for open-access academic monographs in the fields of the Humanities and Social Sciences. Academic publishing is one of the world’s big businesses and as such is shaped by big players, funding, politics, and technology. The question is whether it is possible to create inroads to this reality by setting up a sustainable, non-profit, open-access publishing enterprise which will endorse a “fair-trade” approach to academic publishing and will aim at creating a community of readers rather than a market for subscriptions.

Click here to read more.

In-between meeting of the European Society for the History of Science (ESHS)

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) συμμετέχει στη διοργάνωση της συνάντησης της European Society for the History of Science (ESHS), στην οποία κεντρικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει “Η ιστορία της επιστήμης και οι ανθρωπιστικές επιστήμες”.

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Συνέδριο 'Ψηφιακό Αρχείο 1821: αρχειακά ερωτήματα, ερευνητικές προοπτικές, ψηφιακές προκλήσεις'

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) συνδιοργάνωσαν συνέδριο με τίτλο «Ψηφιακό Αρχείο 1821: αρχειακά ερωτήματα, ερευνητικές προοπτικές, ψηφιακές προκλήσεις». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στις 14-15 Μαρτίου 2019.

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Ημερίδα 'Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες'

Το ΚΕΑΕ διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα: προβληματισμοί και προκλήσεις» στις 16 Φεβρουαρίου 2018 σε αίθουσα της ΑΣΚΤ. Η Ημερίδα εγκαινίασε στον ελληνικό χώρο μία αναστοχαστική συζήτηση για το παρόν και το μέλλον των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Αντλώντας από την εμπειρία έρευνας και εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ημερίδα διερεύνησε τις επιστημολογικές συνιστώσες του νέου πεδίου των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, εστίασε σε διαφορετικές ανθρωπιστικές επιστήμες θέτοντάς τες στα ψηφιακά συγκείμενα, παρουσίασε κριτικά επιλεγμένες ψηφιακές εφαρμογές των ανθρωπιστικών επιστημών ενθαρρύνοντας τη συζήτηση με ειδικούς επιστήμονες, αλλά και το κοινό που παρακολούθησε την Ημερίδα.

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

CERN History Days

Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνία με το European Organization for Nuclear Research (CERN), η οποία προβλέπει την από κοινού προώθηση της έρευνας σε επιμέρους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (όπως για παράδειγμα ιστορία της επιστήμης, επιστημολογία, κοινωνιολογία των επιστημών κ.τ.λ.) μέσα από κοινά ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια, το ΚΕΑΕ θα συνεργαστεί με το CERN στο πλαίσιο ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος με στόχο τη συγγραφή της ιστορίας του CERN και προς αυτό τον σκοπό θα λάβει μέρος στο συνέδριο CERN History Days (1-2 Φεβρουαρίου 2018 στην έδρα του CERN στη Γενεύη).

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση, εδώ.

Ημερίδα 'Ανθρωπιστικές Επιστήμες: κατανοώντας το παρόν, χαρτογραφώντας το μέλλον'

Κατά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, έχει αναπτυχθεί η συζήτηση για την κρίση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η κρίση οφείλεται εν μέρει στη συνεχή μείωση της χρηματοδότησης των επιστημών αυτών ως μη παραγωγικών και αποδοτικών, άρα και στη συνεχή υποβάθμισή τους, τόσο στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων όσο και στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα αφενός πολλά από αυτά να καταρρέουν και αφετέρου οι νέοι επιστήμονες να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Έτσι, πολλοί κάνουν λόγο για επερχόμενο «θάνατο» των ανθρωπιστικών επιστημών στις σύγχρονες κοινωνίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Συνέντευξη Τύπου
Διαβάστε για τη Συνέντευξη Τύπου του ΚΕΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2016, πατώντας εδώ.