ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΑΕ

Σειρές

PIXELS@humanities
Η σειρά «PIXELS@humanities» συγκεντρώνει σε ετήσιους τόμους τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών που εκπονούνται με χρηματοδότηση του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). Η σειρά επιδιώκει να κοινοποιήσει τα ευρήματα στην επιστημονική κοινότητα και να τα επικοινωνήσει στο γενικό κοινό ώστε να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση επί σημαντικών ζητημάτων, να ενθαρρύνει περαιτέρω την έρευνα και τις συνεργασίες μεταξύ ερευνητών σε αυτόν τον χώρο. Υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, οι μελέτες αναπτύσσουν νέους τρόπους αντίληψης και προάγουν καινοτόμες ερευνητικές θέσεις και θεωρητικές αναζητήσεις μέσα από τον σύγχρονο αναστοχασμό για παλαιότερα ερωτήματα (που θεωρείται ότι έχουν απαντηθεί) ή την ανάδειξη νέων πεδίων αιχµής, που προκύπτουν στο σύγχρονο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών μετασχηματισμών, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η σειρά αποσκοπεί να αναδείξει το μεγάλο εύρος των προβληματικών που διερευνούνται, τον πολυσχιδή χαρακτήρα των ζητημάτων που μελετώνται και να συμβάλει στην ενίσχυση του κύρους των ανθρωπιστικών επιστημών προβάλλοντας τη σημασία τους.

Πρακτικά Συνεδρίων
Ένας από τους καταστατικούς στόχους του ΚΕΑΕ αποτελεί η προώθηση των ανθρωπιστικών επιστημών στην Ελλάδα, αλλά και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δημόσια διάδοση της γνώσης, μέσα από ακαδημαϊκές συναντήσεις, όπως ημερίδες και συνέδρια. Τα πρακτικά των συνεδρίων αυτών γίνονται ελεύθερα διαθέσιμα μέσα από την ΨΒΚ· εκδίδονται σε μια σειρά τόμων, που αποτυπώνουν την ουσία και το απαύγασμα των δημόσιων συζητήσεων για ποικίλα θέματα γύρω από την πολυσχιδή σημασία των ανθρωπιστικών επιστημών.

Ψηφιακό Αρχείο 1821
Το έργο «Ψηφιακό Αρχείο 1821» είναι ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται με αφορμή την επικείμενη επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση. Στοχεύει στην δημιουργία μιας online ερευνητικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας, με θέμα την επανάσταση που οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου εθνικού κράτους στα Βαλκάνια και τη μεταναπολεόντειο Ευρώπη. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εκπονούνται πρωτότυπες έρευνες με θέματα που εμφαίνουν την ευρωπαϊκή, διεθνική και παγκόσμια διάσταση της ελληνικής επανάστασης. Η σειρά εκδόσεων «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 1821» της ΨΒΚ αποτελεί μια συλλογή επιστημονικών άρθρων, που διασυνδέεται με την ψηφιακή πλατφόρμα του «Ψηφιακού Αρχείου 1821» και εκμεταλλεύεται το ιδιαίτερο του ψηφιακού μέσου, για να αναδείξει το πολυτροπικό και πολυμεσικό κείμενο που προκύπτει στη διαδικασία ενός επιστημονικού προβληματισμού πάνω στην έκθεση της ιστορικής έρευνας στην ψηφιακότητα.

Άλλες Εκδόσεις

Η ΨΒΚ φιλοδοξεί στο μέλλον να λειτουργήσει και ως ανεξάρτητος εκδοτικός φορέας και δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες του χώρου των ανθρωπιστικών επιστημών να εκδώσουν το έργο τους, ακολουθώντας μια έγκριτη διαδικασία επιμέλειας και αξιολόγησης.