Έρευνες

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ανακοινώνει τα ερευνητικά αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτεί δημοσιεύοντας στον ιστότοπό του την πορεία των εργασιών καθώς και τις τελικές εκθέσεις της κάθε έρευνας. Αναρτώνται επίσης οι περιλήψεις των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση.

2016

Cultures and Cultural Production
Πέτρος Πετρίδης
Tίτλος Έρευνας
«Ψηφιακή Εργασία, Theorycraft και Βάσεις Δεδομένων στο πλαίσιο των Μαζικών Πολυχρηστικών Διαδικτυακών Παιχνιδιών Ρόλων»
Cultures and Cultural Production
Υπατία Βουρλούμη
Tίτλος Έρευνας
«Performancescapes: Η Αθήνα της διαφυγής και οι τέχνες του εφικτού»