Έρευνες

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ανακοινώνει τα ερευνητικά αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτεί δημοσιεύοντας στον ιστότοπό του την πορεία των εργασιών καθώς και τις τελικές εκθέσεις της κάθε έρευνας. Αναρτώνται επίσης σύντομα βιογραφικά των ερευνητριών και των ερευνητών καθώς και οι περιλήψεις των προτάσεών τους που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση.

2021

The Social World, Diversity, Institutions and Values
Taşkın Burcu, Özer Utku
Tίτλος Έρευνας
«Πολιτικά Δικαιώματα και Συμπεριφορά των μη Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στην Τουρκία λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή πολιτική πόλωση»

2020

The Social World, Diversity, Institutions and Values
Κουρούτζας Χρήστος, Τρουμπέτα Σεβαστή, Παρασκευόπουλος Δημήτρης
Tίτλος Έρευνας
«Οικογενειακή Επανένωση Μετά Θάνατον – Οι Νεκροί Περάτες Συνόρων ως “Βιολογικοί Θανατο-πολίτες”»
The Social World, Diversity, Institutions and Values
Σπουρδαλάκης Μιχάλης, Γούσης Κώστας, Πρέπη Άλκηστη
Tίτλος Έρευνας
«Η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας: Μια διεπιστημονική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου»

2019

The Social World, Diversity, Institutions and Values
Μπαλαμπανίδης Δημήτρης, Πέττας Δημήτρης, Παπατζανή Εύα
Tίτλος Έρευνας
«Χωρο-κοινωνικές επιπτώσεις της Airbnb βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων στην πόλη της Αθήνας»

2017

The Social World, Diversity, Institutions and Values
Νικολαΐδου Σοφία
Tίτλος Έρευνας
«Αστικές κοινωνικές πρωτοβουλίες για ‘διατροφική δικαιοσύνη’: νέες μορφές δικτύων αλληλεγγύης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην Ελλάδα»