Research Centre for the Humanities (RCH)
EN / ΕΛ
Research Centre for the Humanities (RCH)

Χριστίνα Σακαλή

Μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο ερευνητικό έργο ‘Ιδιοκτησία και Δημοκρατική Πολιτειότητα’, Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγι

Τίτλος ερευνητικής πρότασης: «Χρηματιστικοποίηση της κατοικίας και ‘κράτος χρέους’: Θεσμικό πλαίσιο και πρακτικές χρηματιστικοποίησης στην Ελλάδα της κρίσης»

ΒιογραφικόΔημοσιεύσεις

Η Δρ Χριστίνα Σακαλή είναι διεπιστημονική ερευνήτρια με διδακτορικό τίτλο στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επί του παρόντος είναι συνεργάτιδα στο χρηματοδοτούμενο από το ERC ερευνητικό πρόγραμμα “Ιδιοκτησία και Δημοκρατική Πολιτειότητα” στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, στο Βέλγιο, όπου εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα σε συνεργασία με την καθηγήτρια – επιστημ. υπεύθυνη M. Maeckelbergh. Η έρευνά της διερευνά τον αντίκτυπο που έχουν οι σχέσεις και οι θεσμοί ιδιοκτησίας στις εμπειρίες δημοκρατικής πολιτειότητας και τις στεγαστικές ανισότητες/επισφάλεια, με έμφαση στις σχέσεις χρέους, τον πτωχευτικό νόμο και άλλες πολιτικές, και τη χρηματιστικοποίηση της κατοικίας. Την περίοδο 2017 – 2019, συντόνισε ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο ερευνητικού έργου σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στο δικαίωμα στην τροφή και τον αγροδιατροφικό κλάδο, με τη συνεργασία των οργανισμών Transnational Institute, FIAN International και Agroecopolis Hellas, και ήταν συν-συγγραφέας ενός συλλογικού τόμου που παρήχθη ως αποτέλεσμα αυτού του έργου. Έχει διδάξει σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), στο Ηνωμένο Βασίλειο (University of Gloucestershire) και στο Βέλγιο (Πανεπιστήμιο της Γάνδης) σε θέματα Πολιτικής Οικονομίας, Συγκριτικών Οικονομικών Συστημάτων, Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης, Ηθικής Χρηματοοικονομικής και Θεωριών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Είναι συν-ιδρύτρια και συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας Πολιτικής Οικονομίας και Δικαίου, η οποία αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Προώθηση της Πολιτικής Οικονομίας (IIPPE). Μεταξύ 2020-2022 ήταν μέλος της ομάδας τοπικών φορέων του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT/ROOF στη Θεσσαλονίκη, που είχε στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω καινοτόμων πολιτικών και μοντέλων για την παροχή κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας. 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

  • Katsinas, P., Sakali, C. and Vrantsis, N. (υπό έκδοση). “Marginal gentrification – touristification – financialization in post-crisis Thessaloniki: Rent gaps and housing investments”. Στο Alexandri, G. et al (eds), Ειδικό Τεύχος ‘The Nexus of Housing Financialization / Gentrification / Touristification in Southern Europe: Decolonising Dominant Perspectives’. European Urban and Regional Studies (βλ. παρακάτω).
  • Alexandri, G., Gourzis, K., Katsinas, P., Sakali, C., Vrantsis, N. and Dagkouli-Kyriakoglou, M. (επιμ.) (υπό έκδοση). Ειδικό Τεύχος “The nexus of housing financialization / gentrification / touristification in Southern Europe: Decolonising dominant perspectives”. European Urban and Regional Studies.
  • Karyotis, T. and Sakali, C. (2024). “Housing precarisation and the reshuffling of worthiness, blame and vulnerability during the Covid-19 pandemic. In Mylonas, Y., Psyllakou, E. (επιμ.), Class Cultures and the Media in Greece, Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Palgrave Macmillan.
  • Sakali, C. and Karyotis, T. (2022). “¿Cómo #QuedarseEnCasa si no hay casa? La politica de la precariedad habitacional en tiempos de pandemia”. Στο Petropoulou, C., Doulos, P., Matamoros Ponce, F., González Cruz, E., Melgarejo Pérez, M. A., Tzanetatos, D. (επιμ.), Εxperiencias de Resistencias entre Utopías y Distopías: Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia, Puebla: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
  • Sakali, C. and Karyotis, T. (2022). “Can’t #StayAtHome without a home: politics of housing precarity in Greece in the time of pandemic. Στο Petropoulou, C., Holloway, J., Matamoros Ponce, F., González Cruz, E., Doulos, P., Melgarejo Pérez, M. A., Tzanetatos, D., Zafeiris, K., Tsavdaroglou, C. (επιμ.), Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia. Vol.II, Territorialidades en Movimiento: Resistencias y Creatividades en Geografías Urbanas – Regionales durante la Pandemia., Μυτιλήνη – Puebla: Πανεπιστήμιο Αιγαίου / BUAP.

 

Παρουσιάσεις Εργασιών σε Συνέδρια

  • Sakali, C. “Debtor’s home and the marketization of bankruptcy”. Παρουσίαση στο συνέδριο 2023 IIPPE The Chronicles of Multiple Crises Foretold’. Διεθνής Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Πολιτικής Οικονομίας IIPPE, Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos, Μαδρίτη, Ισπανία, 6-8 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Σακαλή, Χ. “Νόμος και χρηματιστικοποίηση στο πλαίσιο της λιτότητας και του κράτους χρέους”. Παρουσίαση στην ειδική συνεδρία Το πλέγμα μεταξύ χρηματιστικοποίησης της κατοικίας, εξευγενισμού και τουριστικοποίησης στο ελληνικό και το ευρύτερο νοτιοευρωπαϊκό πλαίσιο του Συνεδρίου για τα 25 χρόνια ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ‘Κρίσεις, Αντιστάσεις, Προοπτικές’. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 24 – 26 Νοεμβρίου 2022.
  • Maeckelbergh, M. and Sakali, C. Διοργάνωση της εδικής συνεδρίας Contested property relations: Landed property regimes and housing precarity amid the Covid-19 pandemic στο συνέδριο RC21 ‘Ordinary Cities in Exceptional Times’. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 24 – 26 Αυγούστου 2022.
  • Σακαλή, Χ. “Σχέσεις χρέους και κυβερνητική επισφαλοποίηση: Η επισφάλεια ως πολιτικο-οικονομικό εργαλείο διακυβέρνησης”. Παρουσίαση (με πρόσκληση) στην επιστημονική ημερίδα ‘Η Διακυβέρνηση της Κρίσης στην Ελλάδα (2010-2019)’. Ερευνητικό έργο GRESPA (ΕΛΙΔΕΚ) – Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 24 Σεπτεμβρίου 2021.
  • Sakali, C. “Primary residence, debt and insolvency legislation: From institutional protection to marketization”. Παρουσίαση στο συνέδριο 2021 IIPPE ‘The Pandemic and the Future of Capitalism: On the Political Economy of our Societies and Economies’. Διεθνής Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Πολιτικής Οικονομίας IIPPE, Διαδικτυακά, 12-19 Σεπτεμβρίου 2021.