Research Centre for the Humanities (RCH)
EN / ΕΛ
Research Centre for the Humanities (RCH)

Μαριτίνα Λεοντσίνη

Διδάκτωρ Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ΕΚΠΑ – Εντεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Τίτλος ερευνητικής πρότασης: «Μεταρρυθμίστριες και εξόριστες. Έμπρακτη πολιτική συμμετοχή των γυναικών κατά τον 18ο και 19ο αιώνα στην Ιταλία (1780-1871)»

ΒιογραφικόΔημοσιεύσεις

Η Μαριτίνα Γ. Λεοντσίνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (2020) με υποτροφία του ΙΚΥ. Η διατριβή της έχει τον τίτλο «Θεωρήσεις της γυναικείας φύσης και εκπαίδευσης στην πρώιμη νεότερη Ιταλία, 16ος-18ος αιώνας», η οποία βρίσκεται υπό έκδοση από τη Βιβλιοθήκη του Κληροδοτήματος Σοφίας Ν. Σαριπόλου του ΕΚΠΑ. Έλαβε το μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην πρώιμη νεώτερη ιστορία (MA) από το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο (2014) με υποτροφία του Κληροδοτήματος Σοφίας Ν. Σαριπόλου του ΕΚΠΑ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (2012). Οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται σε ζητήματα της ιστορίας του πολιτισμού, του φύλου, της διανοητικής ιστορίας, της ιστορίας της γυναικείας εκπαίδευσης, έχοντας ως επίκεντρο την Ιταλία (16ος-19ος αι.), και την νεοελληνική ιστορία (18ος-19ος αι.). Είναι ακαδημαϊκή συνεργάτιδα με το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για το έτος 2024. Διδάσκει ως εντεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου ως ειδική επιστήμονας. Έχει εργαστεί στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ με τίτλο «Οι ευρωπαϊκές εφημερίδες για την Ελληνική Επανάσταση», με υπεύθυνο τον Αριστείδη Χατζή, Καθηγητή του Τμήματος ΙΦΕ, ΕΚΠΑ. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και ιταλικά και διαβάζει ισπανικά και γαλλικά. Έχει συμμετάσχει και παρακολουθήσει πανελλήνια και διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα ιταλικά σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Είναι μέλος ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιρειών.

Μονογραφίες (με κρίση)

 • Θεωρήσεις της γυναικείας φύσης και εκπαίδευσης στην πρώιμη νεότερη Ιταλία, 16ος-18ος αιώνας, (Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2020, 586σσ), Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2024 [υπό έκδοση].
 • Χειρόγραφος Κώδικας Βιβλίου Διοικητικής Αλληλογραφίας του Επισκόπου Κωνσταντίνου Στρατούλη και της Επισκοπικής Επιτροπής Κυθήρων (1882-1890 και 1917-1921), Σειρά: Πηγές της εκκλησιαστικής ιστορίας των Κυθήρων, Μαρία-Κωνσταντίνα Γ. Λεοντσίνη (μεταγραφή χειρογράφου.-εισαγωγή-επιμ. έκδοσης), αρ. 5 (39), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 2024, 345σσ.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους (με κρίση)

 • 2024: «Τα σαλόνια και ο ρόλος τους στην ανάδειξη πολιτικών και εθνικών αναγκαιοτήτων. Μελέτη περίπτωσης το σαλόνι της Cristina Trivulzio di Belgiojoso στο Παρίσι στο πλαίσιο του Risorgimento», στο Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με τίτλο: Φιλολογικά και μουσικά σαλόνια στην Ιταλία και στον ευρωπαϊκό χώρο (18ος-19ος αι.), διοργάνωση από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα, 13-15 Δεκεμβρίου 2023 [υπό έκδοση].
 • 2024: «Βίαιες πράξεις των ελληνικών αρχών κατά Ιόνιων υπηκόων στην Πάτρα κατά τα μέσα του 19ου αιώνα. Η βρετανική διπλωματική αντιμετώπισή τους ως έκφραση πολιτισμικής επιβολής», στο Πρακτικά ΙΒ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος, 18-21 Οκτωβρίου 2023 [υπό έκδοση].
 • 2024: ‘Branding Kythera. A Local Coalition for Adventure Tourism in the Island of Kythera and its Role in Shaping the Island’s Historic, Cultural, and Tourism Brand. A Contemporary Approach’ («Μια τοπική σύμπραξη για τον τουρισμό περιπέτειας στο νησί των Κυθήρων και ο ρόλος του στη διαμόρφωση της ιστορικής, πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας του νησιού. Μια σύγχρονη προσέγγιση»), στο Πρακτικά ΙΒ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος, 18-21 Οκτωβρίου 2023 (σε συνεργασία με Ρήγα Ζαφειρίου και Αθηνά Φατσέα) [υπό έκδοση].
 • 2024: «Έμφυλες όψεις πατριωτισμού στα Επτάνησα και το ζήτημα της εκπαίδευσης των γυναικών (1821-1832 περίπου)», Επετειακό συνέδριο, 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821-2021) με τίτλο: «Επτανησιακός Πατριωτισμός (18ος-19ος). Πρόσωπα, Ιδέες, Θεσμοί & Δράσεις», διοργάνωση Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας, Κέρκυρα, 12-14 Νοεμβρίου 2021, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, 30 (2020-2021) [υπό έκδοση].
 • 2023: «Απομόνωση και η «επιδημία» της μελαγχολίας στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη. Μια πολιτισμική θεώρηση της μελαγχολίας», Mos Historicus, A Critical Review of European History, 1 (2023), σ. 79-99.
 • 2023: «Το ζήτημα της σκλαβιάς και του προσφυγικού προβλήματος στον ελληνικό χώρο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. H στήριξη των γυναικών των νησιών του Ιονίου και αμερικανιδών γυναικών προς τις Ελληνίδες ως μελέτες περίπτωσης», Κεφαλληνιακά Χρονικά, 22 (2023), σ. 217-236.
 • 2022: ‘Inventing the «perfetta vedova»: the legitimisation of widows through their “utility” as pedagogues and educators in early modern Italy’, History of Education & Children’s Literature, XVII:2 (2022), σ. 467-486.
 • 2021: ‘Gender, City and Exceptionality: Exceptional Women, the Notion of Happiness and Antagonism Between Early Modern Italian Cities’, στο Irini Picolou & Kate Foy (eds), Crossing Borders, Contesting Boundaries, MEMSA Journal, σ. 45-56.
 • 2019: ‘Essai sur le caractère les moeurs et l’esprit des femmes dans le differens siècles, l’opera di Antoine Leonard Thomas, tentativo ante-litteram di una prima storia sulle donne e la rivoluzione scientifico nell’ Italia dell’ Ottocento’, στο Gerasimos Pagratis (επιμ.), Le fonti della storia d’Italia prima e dopo l’Unità: casi di studio per la loro analisi e ‘valorizzazione’, Papazissis Publs, Αθήνα 2019, σ. 693-716.
 • 2019: «Όψεις της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής κατά τον 19ο αιώνα στα Κύθηρα. Η περίπτωση των οικογενειών του Ιωάννη και του Νικολάου Σοφοκλή Καλούτση», στο Ηλίας Τουμασάτος (επιμ.), Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Επτανησιακός Βίος και Πολιτισμός, Τόμος II: Πολιτική Ιστορία του 20ου αιώνα και ειδικότερες θεματικές, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Κεφαλονιά 2019, σ. 451-474.
 • 2018: ‘Rosa California and her Difesa delle donne. A phantom writer, its context and its pre-context’, στο Milagro Martín Claviho, Mattia Bianchi (επιμ.), Desafiando al olvido: Escritoras italianas inéditas, Editiones Universidad Salamanca, Aquilafiente, 244, Salamanca 2018, σ. 137-150.
 • 2018: ‘Women, Family and State in Early Modern Venice. Perceptions of Violence by Arcangela Tarabotti (1604-1652)’, στο Antonios Ampoutis, Marios Dimitriadis, Sakis Dimitriadis, Theodora Konstantellou, Maria Mamali, Vangelis Sarafis, (επιμ.), Violence and Politics: Ideologies, Identities, Representations, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2018, σ. 302-318.
 • 2015: ‘The Litany of St. Charalampis’ Relic as a Historical Testimony: Looking at the depiction of a Religious Ceremony’, στο Θεοδόσης Πυλαρινός, Παναγιώτα Τζιβάρα (επιμ.), Πρακτικά Ι΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Ι. Ιστορία. Ενότητες Α΄ και Β΄, Κερκυραϊκά Χρονικά, Περίοδος Β΄, τ. Η΄(2015), σ. 157-168.
 • 2011: «Σκοτεινοί χρόνοι: πραγματικότητα ή μύθος;» στο Χ. Μπαμπούνης (επιμ.), Ιστορίας Μέριμνα, Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη, τ. 1, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2011, σ. 687-695.