Research Centre for the Humanities (RCH)
EN / ΕΛ
Research Centre for the Humanities (RCH)

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων ερευνητών

– Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (εφεξής «ΚΕΑΕ»), έχει ήδη δημοσιεύσει την 7η Δημόσια Πρόσκλησή της για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε μεταδιδακτορικό επίπεδο προς χρηματοδότηση για το έτος 2022, με την οποία καλεί υποψήφιους ερευνητές να υποβάλουν τις προτάσεις τους δια της συμπλήρωσης online αίτησης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΑΕ ενημερώνει τους υποψήφιους ερευνητές, οι οποίοι θα υποβάλουν τις προτάσεις τους, για όλα τα κατωτέρω, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους:
– Το ΚΕΑΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νομίμως, σύμφωνα τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
– Τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων ερευνητών, που επεξεργάζεται το ΚΕΑΕ, είναι όλα αυτά που εμπεριέχονται στην online αίτηση και ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προτεινόμενης έρευνας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης Δημόσιας Πρόσκλησης.
– Η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων είναι η συγκατάθεση εκάστου υποψήφιου ερευνητή, δια της συμπλήρωσης ειδικού πεδίου στην online αίτηση.
– Αποδέκτες των προαναφερόμενων δεδομένων, κατά τη συλλογή τους, είναι οι αρμόδιοι για την εν θέματι επεξεργασία υπάλληλοι του ΚΕΑΕ, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα προαναφερόμενα δεδομένα διαβιβάζονται προς τον σκοπό της αξιολόγησης της προτεινόμενης έρευνας α) στα μέλη του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του ΚΕΑΕ και β) εφόσον η προτεινόμενη έρευνα προκριθεί στον β΄ κύκλο αξιολόγησης, σε ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό προς περαιτέρω αξιολόγηση, οι οποίοι επίσης δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και προστασίας αυτών. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον κάποιοι από τους εν λόγω επιστήμονες βρίσκονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες), το ΚΕΑΕ διαβιβάζει τα εν θέματι προαναφερόμενα δεδομένα σε αυτούς μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει “απόφαση επάρκειας” όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε κάθε μία από τις χώρες αυτές ή μόνο εφόσον συμφωνούνται με τον εν λόγω επιστήμονα τυποποιημένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρήτρες προστασίας.
– Το ΚΕΑΕ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά.
– Τα εν θέματι προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από το ΚΕΑΕ και από τους προαναφερόμενους αξιολογητές (επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αυστηρά και μόνο αφενός μεν στο πλαίσιο του προαναφερόμενου σκοπού, αφετέρου δε ώστε το ΚΕΑΕ να έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ερευνητής δεν θα υποβάλει έρευνα με το ίδιο θέμα για περισσότερα από δύο συνεχόμενα έτη (επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για 3ο συνεχόμενο έτος, πλην όμως με διαφορετικό θέμα έρευνας) όπως ακριβώς προβλέπεται στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΚΕΑΕ. Κατόπιν, διαγράφονται, εκτός αν επιβάλλεται εκ του νόμου η περαιτέρω διατήρησή τους (π.χ. για τη νομική και δικαστική προστασία του ΚΕΑΕ).
– Κάθε υποψήφιος ερευνητής μπορεί ελεύθερα να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του εκ του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.
– Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση αναφορικά με τα ανωτέρω ή για την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων σας παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rchumanities.gr ή στο τηλέφωνο 210-3640424.