Σχετικά με το website

Κατασκευή website
Tool Ltd
132 Kononos Str., 16231 Vyronas, Athens
 
Σχεδιασμός λογοτύπου
Erifili Arapoglou – ενARTE
1 Kriezi & Sarri Str., GR 10553, Psyri, Athens
T. +30 6948209899
 
Προέλευση εικόνων
– Σελίδες κατηγορίας “Επιστημονικές Συναντήσεις”, Φωτογραφία Header: © Marq Riley, 2018
– Slider Αρχικής Σελίδας, slide της Ημερίδας για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: © Marq Riley, 2018
– Όσες φωτογραφίες χρησιμοποιούνται στο site και δεν έχουν δημιουργηθεί από το ΚΕΑΕ, έχουν αντληθεί από βάσεις δεδομένων των οποίων το περιεχόμενο δεν επιβαρύνεται με copyright.