Σχετικά με το website

Κατασκευή website
 
Tool Ltd
132 Kononos Str., 16231 Vyronas, Athens
 
Σχεδιασμός λογοτύπου
 
Erifili Arapoglou – ενARTE
1 Kriezi & Sarri Str., GR 10553, Psyri, Athens
T. +30 6948209899
 
Προέλευση εικόνων
 
– Αρχική σελίδα, πρώτο banner, αριστερά: εικόνα του Laurentius de Voltolina με τίτλο Liber ethicorum des Henricus de Alemannia, single sheet. Scena: Henricus de Alemannia con i suoi studenti. Τhis work is in the public domain, the file is from the Wikimedia Commons available at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laurentius_de_Voltolina_001.jpg
– Αρχική σελίδα, πρώτο banner, αριστερά, χάρτης: Alexandre Vuillemin, “Atlas universel de géographie ancienne et moderne à l’usage des pensionnats”, 1843, λεπτομέρεια. Πηγή: https://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_grece_1860_2.htm#img2
– Αρχική σελίδα, πρώτο banner, δεξιά, εικόνα παλιάς Αθήνας: Από τις συλλογές του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.) του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.)
– Αρχική σελίδα, δεύτερο banner: Από το website https://digitalcommons.wpi.edu/dahs/
– Αρχική σελίδα, τρίτο banner: © Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών
– Εσωτερικές σελίδες, sidebar: this work is in the public domain, the file is from the Wikimedia Commons available at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Encyclopedie_de_D%27Alembert_et_Diderot_-_Premiere_Page_-_ENC_1-NA5.jpg