The Social World, Diversity, Institutions and Values

«Η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας: Μια διεπιστημονική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου»

Σπουρδαλάκης Μιχάλης, Γούσης Κώστας, Πρέπη Άλκηστη

ΈρευναΗμερίδαΣύντομα ΒιογραφικάΔημοσιεύσεις

Συνοπτική Περιγραφή της Έρευνας

Η προτεινόμενη έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει, βάσει της αρχής του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού, τη δυνατότητα διασφάλισης του μέγιστου δυνατού επιπέδου προστασίας για τους ασυνόδευτους ανήλικους (Α.Α.) στο κέντρο της Αθήνας. Εστιάζοντας στο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας, η έρευνα στοχεύει στο να “μεταφράσει” την εν λόγω αρχή σε συγκεκριμένες πρακτικές σε επίπεδο νόμου, πολιτικών και αστικής διακυβέρνησης, αλλά και ως πλαίσιο συνεργασίας και παρέμβασης. Αξιοποιώντας τη διεπιστημονικότητα της ερευνητικής μας ομάδας, στο πρώτο μέρος θα εξεταστεί η εθνική νομοθεσία, η νομολογία και η καθημερινή πρακτική καθώς και ο βαθμός  εναρμόνισής τους με τις υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνδυάζοντας, μέσω της μεθόδου του κριτικού νομικού στοχασμού, την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την αρχή του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού, θα επιχειρήσουμε να επανεξετάσουμε τα κενά που σημειώνονται μεταξύ θεωρίας και πράξης, βασιζόμενοι στην τοπική και διεθνή εμπειρία για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των Α.Α. υπό το πρίσμα του καινοτόμου νομικού εργαλείου του στρατηγικού νομικού σχεδιασμού. Στο δεύτερο μέρος, ο Δήμος Αθηναίων θα εξεταστεί βάσει του ρόλου που τα μητροπολιτικά κέντρα καλούνται, πλέον, να αναλάβουν στο ευρύτερο πλαίσιο μετασχηματισμού των διεθνών προτύπων διακυβέρνησης. Συνεπώς, θα εξεταστούν, μέσω της ανάλυσης περιεχομένου, 5 αναπτυξιακά σχέδια για το κέντρο της Αθήνας, με κριτήριο τόσο την ευρύτητα των ζητημάτων που πραγματεύονται, όσο και τα αποτελέσματα που φαίνεται να έχουν μέχρι σήμερα. Στα σχέδια αυτά θα μελετηθεί συγκεκριμένα το πώς προσεγγίζεται το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, το πώς χαράσσονται οι κατευθύνσεις του Δήμου σχετικά με αυτό και θα διερευνηθεί το εάν και σε ποιο βαθμό γίνεται ξεχωριστή μνεία στους Α.Α. Επιδιώκοντας τη βαθύτερη κατανόηση του σύγχρονου τοπίου διακυβέρνησης και των αλληλοσυνδέσεων μεταξύ των αρμόδιων, για τους Α.Α., φορέων, θα διεξάγουμε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με κοινωνικούς λειτουργούς και δικηγόρους εργαζόμενους σε ΜΚΟ, καθώς και με στελέχη του Δήμου Αθηναίων με αρμοδιότητες στο μεταναστευτικό πεδίο. Η προτεινόμενη έρευνα στοχεύει στη σύνταξη έκθεσης με συγκεκριμένες προτάσεις που θα συζητηθούν και θα εμπλουτιστούν μέσω σχετικής ημερίδας η οποία θα  επιδιώξουμε να συμπεριλάβει ερευνητές, φορείς (Δήμος Αθηναίων, ΜΚΟ, κ.λπ.) καθώς και εκπροσώπους των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων, δημιουργώντας το πλαίσιο για έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνωμόνων και βασικών παραγόντων του πεδίου. Η διεπιστημονικότητα της ομάδας μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τις νομικές πρακτικές με την ιεράρχηση του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού συνολικά στις πολιτικές για την πόλη, ως αναπόσπαστο κομμάτι του Δικαιώματος στην Πόλη. Η προσέγγιση αυτή εμπλουτίζει την ευρύτερη συζήτηση για τον στρατηγικό νομικό σχεδιασμό, τον αστικό σχεδιασμό και την κοινωνική μέριμνα και μπορεί να συμβάλλει στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, ενάντια σε χωρικούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Η Τελική Έκθεση που θα διαμορφωθεί στη συνέχεια της ημερίδας, πρόκειται να προσκομιστεί στους αρμόδιους φορείς ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο στο πεδίο της πρακτικής όσο και στο επίπεδο της χάραξης πολιτικών.

Διαδικτυακή Ημερίδα (webinar)

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μία διεπιστημονική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου

Η ομώνυμη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) κατά το έτος 2020.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020, 2-4μ.μ.

 

 

 

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω ΖΟΟΜ στο λινκ:
https://us02web.zoom.us/j/85952618284?pwd=eitndGNsZ1lGclBwdjlUWngvS2JPQT09
Passcode: keae2020

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live την ημερίδα εδώ: https://www.facebook.com/536830878/videos/10159051437255879


Πρόγραμμα

Χαιρετισμός εκ μέρους του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

 

Εισήγηση της ερευνητικής ομάδας

Σπουρδαλάκης Μιχάλης

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας

Κώστας Γούσης

Νομικός, υποψήφιος διδάκτωρ πανεπιστημίου Roehampton, UK

Άλκηστη Πρέπη

Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ

 

Παρεμβάσεις

Νίκος Κουραχάνης

Διδάσκων, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δημήτρης Παρσάνογλου

Δρ. Κοινωνιολογίας, Κύριος Ερευνητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ομάδα Streetwork της ΑΡΣΙΣ

Κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων στην Αθήνα

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

 


Πρόγραμμα ημερίδας (PDF, JPG)

Αφίσα ημερίδας (PDF, JPG)

 

Ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης είναι Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, όπου διδάσκει από το 1991, και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Σπούδασε πολιτική επιστήμη και δημόσιο δίκαιο στην Αθήνα και τον Καναδά. Στο Καναδά ολοκήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή (Carleton University, 1986) όπου και υπήρξε μετα-Διδακτορικός υπότροφος στο Social Sciences & Humanities Research Council of Canada /SSHRC (1989 – 1991). Έχει διδάξει ή/και διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα Τμήματα: ΜΜΕ, Νομικό, Τ.Ε.Α.Π.Η. του Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., στο Bishop’s University (Lennoxville, Κεμπέκ, Καναδάς) και University of Manitoba (Καναδάς). Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, του Δ.Σ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, καθώς και του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης και μέλος της συντακτικής ομάδας του Socialist Register (London, Merlin Press). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στέφονται γύρω από ζητήματα της θεωρίας των πολιτικών κομμάτων, ελληνικής πολιτικής, θεωριών του κράτους, ευρωπαϊκής αριστεράς καθώς και μιας σειράς ζητημάτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των μετασχηματισμών που σημειώνονται στο πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης.

 


Ο Κώστας Γούσης είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ στην κατεύθυνση «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία» και επί του παρόντος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον στο Λονδίνο. Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για τη μετανάστευση και τις πολιτικές ασύλου, τη σχετική νομολογία και το διεθνικό ακτιβισμό, η διατριβή αναδεικνύει τη συγκρότηση της μεταναστευτικής/προσφυγικής πολιτικής υποκειμενικότητας και επιχειρεί μια εκ νέου ανάγνωση της πολιτικής συγκυρίας και των σημείων καμπής μετά το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα ρίχνοντας φως στην πολυεθνική εργατική τάξη μέσα από παραδειγματικούς αγώνες και ιστορίες ζωής (2009-19). Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη και του ρατσισμού, το ευρύτερο ερευνητικό του έργο χτίζει γέφυρες μεταξύ της έννοιας της φιλοσοφίας της πράξης, του εργαλείου του στρατηγικού νομικού σχεδιασμού και του κριτικού ρεύματος των μεταναστευτικών σπουδών. Ως προς την επαγγελματική του εμπειρία έχει εργαστεί ως μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010 και ακολούθως στη Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα παρέχοντας νομική συνδρομή σε ασυνόδευτους ανηλίκους, νέους ανθρώπους και οικογένειες. Συμμετέχει συστηματικά σε διεθνή συνέδρια και τον ευρύτερο διάλογο για τα κοινωνικά κινήματα και την πολιτική στρατηγική.


Η Άλκηστις Πρέπη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στον τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ENSA Paris-La-Villette) – Πολεοδόμος MSc (ΕΜΠ). Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Ανθεκτικότητα και Ασφάλεια: Η παγκοσμιοποίηση του κινδύνου στον πολεοδομικό σχεδιασμό”, επικεντρώνεται κριτικά στην ανθεκτικότητα ως τη νέα στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που ενσωματώνει το νέο πρότυπο παγκόσμιας διακυβέρνησης και κοινωνικού ελέγχου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αστική κοινωνική γεωγραφία και συγκεκριμένα στο ζήτημα των αναπτυξιακών αστικών πολιτικών και των συνεπακόλουθων χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμών. Ως Υποψήφια Διδάκτωρ έχει συμμετάσχει επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Επίσης συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και εργαστήρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

(Michalis Spourdalakis)

 • Preface in V. Asimakopoulos, Ch. Tassis (eds.), PASOK 1974-2018. Political Organisation, Ideological Shifts, Government Choices, Gutenberg, Athens, 2018
 • Left Strategy in the Greek Cauldron: Explaining Syriza’s Success, in L. Panitch, G. Albo, V. Chibber (eds), “The Question of Strategy”, Socialist Register 2013, London, Merlin Press, 2013, p. 98-120
 • 2007 Greek Elections:  Signs of major political realignment. Challenges and hopes for the Left, in Studies in Political Economy, 82, Autumn 2008, p. 171-186.
 • A Commentary on the Relationship between Globalization and Democracy, in Hellenic Studies/ Études Hélléniques, Vol. 16, No.1, Spring 2008, p. 47-56
 • Labor Unions and the Welfare System Reform in Greece: The Case of Pension Policy (1990 – 2001), (with D. Gravaris), in Carlos, Mónica R.P. d’ Assunção, (ed.), The Challenge of Social Policy Reform in the 21st  Century: Towards Integrated Systems of Social Protection”, Athens, I. Sideris, 2008.
 • Towards a Redefinition of Space in the Incentive Policy, co-authored with M. Markou, I. Sagias, E. Panayotatos, in Topos, 8/94, p. 117-157
 • Collective Consumption, State, Social Reproduction, co-authored with I. Sagias, in Th. Maloutas, D. Oikonomou (eds.), «Social Structure and Urban Organisation in Athens», Paratiritis publications, Thessaloniki, 1992, p.33-67
 • Populism and Politics, (with N. Mouzelis and T. Libovats), Athens, 1990
 • •On the Theory and the Study of Political Parties, Exandas, Athens, 1989
 • •The Rise of the Greek Socialist Party, London: Routledge, 1988

 • Prepi A., Gousis K. (forthcoming) Migration, Vulnerability, Resilience: A series of unfortunate events?, in Refugee Watch. A South Asian Journal on Forced Migration, Mahanirban Calcutta Research Group, India.
 • Γούσης Κ. (2016) Η ιστορία της Σοσιαλδημοκρατίας ως ιστορικού αναθεωρητισμού, Βιβλιοκριτική του έργου της Σέρι Μπέρμαν «Το πρωτείο της πολιτικής: Η σοσιαλδημοκρατία και η Ευρώπη του 20ού αιώνα», Τετράδια Μαρξισμού, τεύχος 2.
 • Γούσης Κ., Καρπούζης Γ. (2015) Μια συζήτηση με το Θανάση Βακαλιό για τη ζωή και το έργο του, Μαρξιστική Σκέψη, τόμος 18.
 • Γαϊτάνου Ε., Γούσης Κ. (2015) «Η ύψιστη αλήθεια της Α’ Διεθνούς είναι η ίδια η ύπαρξή της»: Συνείδηση, υποκειμενικότητα και η επικαιρότητα μιας απουσίας (ή ό,τι λείπει λείπει;), Ουτοπία, τεύχος 110.
 • Gousis C. (2013) Postcards from Greece! Rethinking State Theory and Political Strategy of the 21st Century, in Radical Philosophy Review, 16:2, 2013, p. 575–593 (available at: http://www.pdcnet.org/radphilrev/content/radphilrev_2013_0016_0002_0575_0593).
 • Ανδρίτσος Θ., Γούσης Κ. (2012) Αυτός ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει; Εισαγωγικό σημείωμα και επιμέλεια του πρώτου τεύχους των Τετραδίων Ανυπότακτης Θεωρίας, εκδόσεις ΚΨΜ.

 

 • Prepi A., Gousis K. (forthcoming) Migration, Vulnerability, Resilience: A series of unfortunate events?, in Refugee Watch. A South Asian Journal on Forced Migration, Mahanirban Calcutta Research Group, India.
 • Prepi A. (forthcoming) Is there a Way Out? Resilience as Neoliberal Crisis Management and Left Responses, in Situations: Project of the Radical Imagination, Institute for the Radical Imagination, New York, issue Spring/Summer 2020.
 • Πρέπη Α. (2016) Παρίσι-Αθήνα: η ασφάλεια στην πόλη μέσα από τις πολιτικές των σημερινών δημοτικών αρχών. Πρακτικά συνεδρίου “Εξουσίες, επιστημονική ουδετερότητα και εγκληµατολογικός λόγος: 50 χρόνια Becker ‘Whose side are we on?’”. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, Αθήνα (σελ. 486-504) (Διαθέσιμο στο: http://doccdn.simplesite.com/d/c4/dc/284571206475963588/238110b2-96a1-4ae9-86a6-8f060fd2044b/EEMEKE%2B1%2B.pdf )
 • Prepi A. (2012) The Gazi-Metaxourgio region in Athens: Urban and Social Mutations. Πρακτικά συνεδρίου “Transformation – Its effects on life and space” – 24th International Building and Life Congress. Turkish Chamber of Architects, Bursa Branch, Προύσα, Τουρκία (σελ. 121-126 τουρκικά / 441-447 αγγλικά)
 • Πρέπη Α. (2011) Ο δημόσιος χώρος ως πλαίσιο συμβίωσης μεταξύ παλαιών και νέων κατοίκων. Η περίπτωση του Γκαζιού-Μεταξουργείου. Πρακτικά συνεδρίου “Δημόσιος Χώρος: Αναζητείται”. ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (σελ. 407-410 – Κεφάλαιο Ζ11)