Research Centre for the Humanities (RCH)
EN / ΕΛ
Research Centre for the Humanities (RCH)

The Social World, Diversity, Institutions and Values

«Πολιτικά Δικαιώματα και Συμπεριφορά των μη Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στην Τουρκία λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή πολιτική πόλωση»

Taşkın Burcu, Özer Utku

ΈρευναΗμερίδαΑποτελέσματα ΈρευναςΒιογραφικά

Συνοπτική Περιγραφή της Έρευνας

Στόχος αυτής της πρότασης είναι να εξετάσει πώς οι μη μουσουλμανικές μειονότητες στην Τουρκία, αναπτύσσουν νέους τρόπους για την προστασία και την απόλαυση των μειονοτικών δικαιωμάτων τους από το 2013 σε μια ατμόσφαιρα πολωμένη μεταξύ των κατεστημένων και των αντιπολιτευόμενων τμημάτων του κοινοβουλίου και πώς αυτό αντανακλάται τώρα στις εκλογικές συμμαχίες τους.

Λαμβάνοντας υπόψιν την αυξανόμενη πολιτική πόλωση στην Τουρκία από το 2013, που οικοδομήθηκε πάνω σε διάφορα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα όπως τα γεγονότα στο Gezi, τρομοκρατικές βομβιστικές επιθέσεις, προεδρικές εκλογές και στρατιωτική εξέγερση, αυτή η έρευνα επικεντρώνεται στην πολιτική συμπεριφορά των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία για να γίνει κατανοητό πώς αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις για την προστασία των συλλογικών και ατομικών τους δικαιωμάτων. Επίσης, πώς αντιλαμβάνονται οι μειονοτικές κοινότητες την αυξανόμενη πολιτική πόλωση που τους στοχεύει διπλά, ως τον «άλλο» τον «διαφορετικό» και τους περιορίζει το περιθώριο για πολιτική συμμετοχή για να εκφράσουν τα δικαιώματά και τα αιτήματά τους;

Το γεγονός ότι από το 2015 υπάρχουν μειονοτικοί βουλευτές σε διαφορετικά κόμματα στο τουρκικό κοινοβούλιο, καθιστά την έρευνα αυτή κρίσιμη για την  διερεύνηση της πολιτικής συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των μειονοτικών ομάδων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με εξέχουσα μέλη της κάθε κοινότητας (πολιτικούς, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς) και ερευνών με τα μέλη των κοινοτήτων για να διαπιστώσει εάν προτιμούν να ευθυγραμμιστούν με το Ισλαμικό κόμμα εξουσίας · ή να έχουν κοινή ψήφο με τα κοσμικά κόμματα τα οποία είναι πιο κοντά στο τρόπο ζωής τους · ή να ψηφίζουν τα κόμματα που διορίζουν μειονοτικούς υποψήφιους.

Εκτός από την καταγραφή της αποτελεσματικότητας των μειονοτικών βουλευτών όσον αφορά την εργασία τους στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, οι συνεντεύξεις που θα διεξαχθούν με τους μειονοτικούς βουλευτές αποσκοπούν επίσης να διαφωτίσουν τον επίσημο λόγο που υιοθέτησαν αυτές οι κοινότητες: είναι η απαίτηση για τα συλλογικά δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων ή ένας αγώνας για γενικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την κοινωνία – ειδικά την αντιπολίτευση.

Η προτεινόμενη έρευνα θα μετρήσει επίσης τον αντίκτυπο των πρόσφατων διμερών εντάσεων της Τουρκίας με τα συγγενικά κράτη των μειονοτικών ομάδων (δηλαδή την Ελλάδα, την Αρμενία και το Ισραήλ) και τις τόσο σχολιασμένες πολιτικές του προέδρου Ερντογάν, όπως το άνοιγμα των μουσείων της Αγίας Σοφίας και της Χώρας ως τζαμιά το καλοκαίρι του 2020 καθώς και πως αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν τη στάση αυτών των κοινοτήτων έναντι του τουρκικού κράτους.

 

Online Conference
Political Rights and Behaviour of Non-Muslim Minorities in Turkey under Highly Polarized Politics

This conference is organized by Utku Özer and Burcu Taşkın within the context of their research project “Political Rights and Behavior of the Non-Muslim Minorities in Turkey under the High Polarized Politics”, which is supported by the Research Centre for the Humanities (RCH) for the year 2021.

16 December 2021

The conference will be held via Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85966166268?pwd=K3ZsU3ljY2xTNU1NRUwxTHBnYjlhdz09
Meeting ID: 859 6616 6268
Passcode: 008720

Facebook Event


Program

 

13:00-13:20 (Athens time)

14:00-14:20 (Istanbul time)

Welcome and Introduction

Dr. Despoina Valatsou, Research Centre for the Humanities & Athens School of Fine Arts

Utku Özer & Burcu Taşkın, Panteion University & Istanbul Medeniyet University

 

13:20-13:40 (Athens time)

14:20-14:40 (Istanbul time)   

Pınar Uyan- Semerci, Istanbul Bilgi University

“Dimensions of Polarization in Turkey”

 

13:40-14:00 (Athens time)

14:40-15:00 (Istanbul time)   

Burak Cop,  Bahçeşehir University

“The decline of authoritarian populism & the limits of social polarization in Turkey”

 

14: 00-14:30 (Athens time)

15.00-15.30(Istanbul time)   

Questions and Discussion

 

14:30-14:50 (Athens time)

15:20-15:50 (Istanbul time)  

Break

 

14:50-15:10 (Athens time)

15:50-16:10 (Istanbul time)

Selina Doğan, lawyer, Şişli municipality council member and ex-CHP deputy

“Presence and Impact of the Minorities in Turkey in the Public Sphere”

 

15:10-15:30 (Athens time)

16:10-16:30 (Istanbul time)   

Ioannis Grigoriadis, Bilkent University, chief editor Eliamep

“Between a Rock and a Hard Place: The Case of Turkey’s Greek Minority”

 

15:30-15:50 (Athens time)

16:30-16:50 (Istanbul time)   

Utku Özer & Burcu Taşkın,

“Weakened Political Institutions vs. Strengthened Visibility of Minorities”

 

15:50-16:20 (Athens time)

16:50-17:20 (Istanbul time)

Questions and Discussion


Conference Program (PDF)

Conference Poster (PDF, PNG)

Έρευνα: «Πολιτικά Δικαιώματα και Συμπεριφορά των μη Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στην Τουρκία λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή πολιτική πόλωση»

 Ερευνητική Ομάδα: Burcu Taşkın, Utku Özer

Η έρευνα «Πολιτικά Δικαιώματα και Συμπεριφορά των μη Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στην Τουρκία λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή πολιτική πόλωση» χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) για το έτος 2021.

Η μελέτη αυτή διερευνά τις πολιτικές στάσεις των μειονοτήτων στο υβριδικό και πολωμένο καθεστώς της Τουρκίας. Τα συλλογικά δικαιώματα των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία – δηλαδή της Ελληνορθόδοξης (Ρωμιούς/Ρούμι), αλλά και των Αρμενικών και Εβραϊκών κοινοτήτων – ήταν ένα ζήτημα που αγνοήθηκε από το κράτος από τα τέλη του 19ου αιώνα. Συνήθως οι μειονότητες εκλήφθηκαν ως απειλή για την ηγεμονική ιδεολογία που βασιζόταν στην τουρκο-ισλαμική σύνθεση. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η κυβέρνηση έκανε αρκετά βήματα για να εναρμονιστεί με την ΕΕ, ενώ οι μειονότητες έγιναν πιο ορατές και η φωνή τους ακούστηκε περισσότερο. Από το 2013, ωστόσο, αυτές οι μειονότητες έχουν συρρικνωθεί ενώ η πολιτική πόλωση στην Τουρκία έχει αυξηθεί. Το τελευταίο βασίζεται κυρίως σε κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, όπως τα γεγονότα του Γκεζί, οι τρομοκρατικές βομβιστικές επιθέσεις, οι προεδρικές εκλογές και το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα. Αυτή η μελέτη εστιάζει στην πολιτική συμπεριφορά των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων της Τουρκίας, για να κατανοήσει πώς έχουν αναπτύξει δημιουργικές λύσεις για την προστασία των συλλογικών και ατομικών τους δικαιωμάτων. Μέσα από συνεντεύξεις με βουλευτές μειονοτήτων και πρωτοπόρα μέλη των μειονοτικών κοινοτήτων, και μια έρευνα με μέλη της μειονότητας, η μελέτη αυτή αναλύει πώς αντιλαμβάνονται την αυξανόμενη πόλωση στην Τουρκία και τους λόγους που έχουν υιοθετήσει ως απάντηση. Αυτό περιλαμβάνει αιτήματα για τα συλλογικά δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων ή αγώνα για γενικά πολιτικά και πολιτικά δικαιώματα για το σύνολο της κοινωνίας, ιδιαίτερα τις ομάδες της αντιπολίτευσης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μη μουσουλμανικές κοινότητες αισθάνονται βαθιά τις επιπτώσεις της πολιτικής πόλωσης όπως σε όλη την ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Οι ιστορικές ανησυχίες και οι φόβοι τους εμφανίζονται σε στιγμές όπως αυτές, καταδικάζοντας τις κοινότητες στη σιωπή. Αναγνωρίζουν ότι η αντιμετώπισή τους έγινε πιο ευνοϊκή κατά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του ΑΚΡ, η οποία χαρακτηρίστηκε από έναν πλουραλιστικό και μεταρρυθμιστικό λόγο που απευθύνεται σε μη μουσουλμανικές μειονότητες όσον αφορά την ελευθερία πίστης και θρησκείας. Ωστόσο, αυτές οι κοινότητες άρχισαν να αποστασιοποιούνται από το ΑΚΡ, καθώς το καθεστώς έγινε πιο υβριδικό, ενώ αυτόνομοι θεσμοί, όπως το κοινοβούλιο, οι ΜΚΟ και τα ιδρύματα αποδυναμώθηκαν ή έγιναν περισσότερο εξαρτημένα. Η πρόσφατη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί πυροδότησε παλιούς φόβους απέναντι στο κράτος. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, σε αντίθεση με τις γενικές δηλώσεις για τις μειονότητες στην Τουρκία, οι βασικές ανησυχίες των συμμετεχόντων δεν ήταν οι θρησκευτικοί περιορισμοί ή η έλλειψη ελευθερίας πεποιθήσεων. Μάλλον, όπως και άλλοι Τούρκοι πολίτες, ανησυχούν για τη μετάβαση στο προεδρικό σύστημα και την οικονομική ύφεση. Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες της μειονότητας πιστεύουν ότι τα προβλήματά τους μπορούν να επιλυθούν μέσω εσωτερικών πολιτικών και καλής θέλησης, ενώ η παρέμβαση μειονοτικών συγγενικών κρατών ή διεθνών παραγόντων δεν είναι επιθυμητή, καθώς έχουν χάσει την αξιοπιστία τους.

 


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έρευνας στα αγγλικά, πατήστε εδώ και πλοηγηθείτε στην καρτέλα “Research Results“.

Born in Istanbul in 1982, Burcu Taşkın graduated from Sabancı University with a bachelor’s degree in Economics in 2005 and a master’s degree in Political Science in 2007. After completing the Southeast European Studies Master’s program at the University of Athens in 2008, she received her PhD in Political Science from Istanbul Bilgi University in 2014. Since 2015, she is an Assistant Professor at Istanbul Medeniyet University, Department of Political Science and Public Administration, discipline of Comparative Politics.

Her areas of interest are political representation of minorities, democratization, gender studies, voter behaviour, Turkish–Greek relations, and Balkan politics. She is the author of the book Political Representation of Minorities in Greece and Turkey: Nationalism, Reciprocity and Europeanization, released on March 2019 by Libra Publisher.  She has published several related articles at the journals such as Turkish Studies, Nationalism and Ethnic Politics, Open Gender Journal, Southeast European and Blacksea Studies, Regional and Federal Studies.


Born in Istanbul in 1982, Utku Özer graduated from Istanbul University with bachelor’s degree in International Relations. She had her masters’ degree in International Relations in 2006 at Marmara University with a dissertation on the dynamics of post-Soviet nation-building. She received her PhD in International Relations from Istanbul University in 2012 with a dissertation titled The Role of Nationalism in the Disintegration and the Reformation of the Empires: The Examples of Ottoman Empire and Russian Empire. She has worked as a research assistant at Maltepe University, Department of International Relations and European Union between 2009 and 2012 and then as an assistant professor at the same university between 2012 and 2015. She was later an assistant professor at Gaziantep University for a year until 2016, when she moved to Greece for her postdoctoral studies. She has taught courses on History of Political Thought,  Political Ideologies, Political Thought in Turkey, History of the Ottoman Empire, Turkish Foreign Policy, Humanities, Political History, Nationalism, and Balkans. Some of her areas of interest are nationalism, identity, history of the Ottoman Empire and modern Turkey, history of Russia, Turkish-Russian relations, Turkish-Greek relations,  and Balkan politics. She has several articles, book chapters and presentations in related topics.